Historie

Historie

 

 

Østbirks første dyrlæge hed Knud Hansen.  Han blev født på Rathlowsdal ved Odder i 1862 som søn af en smed.  Allerede  i en alder af 2o år  var han færdiguddannet som dyrlæge, og slog sig -  efter et par år på Ratlowsdal - ned i Østbirk. Østbirk var på den tid en lille ubetydelig bondeby  -  domineret af det nærliggende gods Urup og enkelte store gårde – men var ved at udvikle sig, bl. a. derved , at byen fik tilladelse til at oprette et apotek (1883). Apoteket var på en måde forudsætningen for, at der kunne drives såvel læge som dyrlægepraksis fra byen.

Knud Hansen praktiserede i Østbirk til 1936 fra sin bopæl i en mindre købmandsgård, der lå på hjørnet af smedegade og Storegade. Han afhændede i 1936 sin praksis til dyrlæge  Egil Horneman, der dog allerede efter 1 år solgte til dyrlæge Eskild Glavind (se senere). Hansen blev boende i Østbirk til sin død i 1946 og ligger begravet på Østbirks kirkegård.

I 1921 fik byen sin anden dyrlæge, idet dyrlæge Michael Olesen påbegyndte praksis fra boligen på Storegade 35. Olesen, der i øvrigt var broder til ejeren af den gård der lå der  hvor Købmandsgården  i dag ligger, afhændede i 1925 praksis til Eskild Glavind.

Glavind  overtog Olesens bolig  og praktiserede derfra indtil han i 1928 byggede huset på Storegade 42.  I 15 år, fra 1921 til 1937 var der således 2 selvstændige dyrlæge praksis i Østbirk.

Glavind fik efterhånden travle år i Østbirk – ofte for travle og krævende – specielt under krigen, hvor han det sidste år måtte gøre landturene på motorcykel og  - om vinteren - af og til på  hesteryg. De hårde arbejdsbetingelser sled på helbredet, men aflastning kom med ældste søn, Anders, der assisterede fra 1955 indtil han i 1963 overtog praksis. Eskild Glavind fortsatte dog med at fungere i praksis og ved kødkontrollen på slagterierne i Horsens og i de små slagtehuse i Østbirk og omegn indtil han døde i 1968.

Jan. 1966 optog Anders Glavind sin broder, Ole Glavind. som  kompagnon.  Broderskabet arbejdede sammen i 20 år, indtil Anders i 1986 valgte at blive dyrlæge ved Tulip slagteriet i Horsens.  I 1987 blev dyrlæge Lars Olesen kompagnon i firmaet og samme år blev  huset Ydingvej 26 købt og indrettet som klinik og som basis for landpraksis. Jan 2007 forlod Ole Glavind praksis, hvorefter Lars Olesen fortsatte som enedyrlæge i Østbirk.  Lars Olesen moderniserede i 2008 klinikken på Ydingvej således at den i dag udgør en både veludstyret og bekvem arbejdsplads for såvel kirurgisk som medicinsk behandling af smådyr.

Ole Glavind beholdt efter udtræden af praksis jobbet som kontrollerende dyrlæge ved slagtehuset i Voerladegård, et arbejde, som i 81  år har været varetaget af Østbirk dyrlæger.

Copyright © All Rights Reserved